Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
165,000đ 165,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
175,000đ