Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
150,000đ 150,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
160,000đ