Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
215,000đ 215,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
225,000đ