Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
245,000đ 245,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
255,000đ