Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
230,000đ 230,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
240,000đ