Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
220,000đ 220,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
230,000đ