Sản Phẩm Giá Số lượng Tổng
650,000đ 650,000đ
Phí vận chuyển
10,000đ
Tổng tiền
660,000đ